No Picture
BAHASA

PUISI: MULAK TU HUTA

alogo mangullus angonangon di na mangalangka tu sipalipali huta pinungka ni among mamungka mangholom sese di balian mauhom soada giringgiring pukul onom panangga di udean mangorong manomu borngin soada bintang hau angka na ranggason di […]