BAHASA

KALIMAT TIDAK LOGIS

Menurut kaidah bahasa, kalimat ialah gabungan kata yang mengandung arti. Terdiri atas; pokok kalimat, sebutan dan keterangan. Atau boleh juga disebutkan, kalimat ialah huruf, kata, gabungan beberapa kata, teratur, dilengkapi tanda baca dan mengandung pernyataan […]

OPINI

Berkaca dari Pariwisata Filipina

It’s more fun in the Philippines. Inilah slogan promosi pariwisata Filipina. Tulisan ini bukan bermaksud mempromosikan Filipina, tetapi lebih melihat bagaimana negara kepulauan ini mampu mengelola alam raya mereka menjadi lebih hidup dan menyenangkan sehingga […]